Комуникативни умения

Представителна изява на клуб“ Young English speakers club“ – 17.06.2013 г.

Втората представителна изява на клуб “Young English speakers club“ беше на 17.06.2013 г. с тема “A trip to London“ – състезание – викторина. Учениците бяха разделени на два отбора и отговаряха на въпроси, свързани с география,история и граматика. Всеки ученик с по–няколко изречения трябваше да разкаже и за Лондонските. Изгледахме и няколко презентации за забележителностите […]

Представителна изява на клуб „Семейни празници и традиции“ – 27.06.2013 г.

На 27. 06. 2013 г. се проведе представителна изява на клуб „Семейни празници и традиции“ на тема: „Уловени мигове от семейни празници и тържества“. На представителната изява бяха представени 2 табла на тема: „Сватбеният ритуал при различните етноси в България“ – таблото съдържа снимки и кратка информация по темата; „Уловени мигове от семейни празници и […]

Представителна изява на клуб “Виртуално пътешествие в европейските столици“ – 25.06.2013 г.

Втората представителна изява се проведе в сградата на Представителството на европейската комисия в България. Бяхме приети от г–н Филипов, който разведе групата из заседателните и изложбените зали. С голям интерес учениците участваха в дискусията свързана с образуването на европейския съюз, с броя на държавите – членки,с новата 28 държава – членка – Хърватия, с мелодията […]

Представителна изява на клуб “Виртуално пътешествие в европейските столици“ – 5.06.2013 г.

Първата представителна изява беше на тема „България – Национални символи”, чрез презентация се представи България като страна от Европа и европейския съюз. Чрез тест в Енвижън учениците получиха нови знания и отговаряха на въпроси свързани с герба на България. Посочиха общото и различното между знамената на България и Италия. Изпяха химна на Република България. Направиха […]

Представителни изяви на клуб „Театрално студио“ – 24, 25.06.2013 г.

Вече за втора година учениците от 3”В” клас изживяха вълнуващи моменти в работата си в театралното студио. Предизвикателството беше голямо – трябваше сами да изработят декорите, костюмите и куклите – марионетки за постановката „Радинка и Големият лъжец”. Текстът вече по-голям и третиращ вечните теми за семейството, истината и приятелството, потопи младите актьори в истинска театрална […]

Представителна изява на клуб „Семейни празници и традиции“ – 19. 06. 2013 г.

На 19. 06. 2013 г. се проведе представителна изява на клуб „Семейни празници и традиции“ на тема „Сватбеният ритуал при различните етноси в България“. Изгледахме презентация по темата. Децата разказаха какво са научили за сватбите при различните етнически групи. Бяха изготвени табла: Сватбата в миналото и днес. Сватбите при различните етноси в България – снимки […]

Представителна изява на клуб „Пътешествие в Европа“ – 20.04.2013 г.

На 20.04.2013 г. се проведе представителна изява на клуб „Пътешествие в Европа“ с ръководител Любка Стоянова. Гости на изявата бяха родители и ученици. Изявата протече в две части. В първата участниците представиха на гостите флаш презентация на изучените държави от Европейския съюз. Пътуването и общуването с различни култури дава възможност за изява на личността и […]