Предприемачество

Представителна изява на клуб „Млад предприемач” – 27.02.2013 г.

Представяне на идеи за стартиране на предприятие. Ръководител : старши учител по технологии Ели Руменова Реклами

Клуб „Млад предприемач” – работни моменти

1. Представяне на успели предприемачи – 21. ноември 2012 г. 2. Стартиране на собствен бизнес – „за“ и „против“ – 19. декември 2012 г. 3. Ситуационен анализ – 16.01.2013 г. 4. Практики в реална работна среда. Участие в национална инициатива „Мениджър за един ден“- 28 март 2013 г. Ръководител : старши учител по технологии Ели […]

Представителна изява – национална инициатива „Мениджър за един ден”

На 28.03.2013 се проведе представителна изява на клуба във връзка с националната инициатива „Мениджър за един ден” по формат на Джуниър Ачийвмънт. Всички участници се готвиха усилено през месеца, като кандидатстваха за определени фирми и позиции с автобиография и мотивационно писмо. Одобрени бяха три ученички, съответно за Столична община, кмет за един ден на район […]

Клуб „Бизнес комуникации” – работни моменти

Работни моменти Ръководител: ст. учител по технологии Ели Руменова

Клуб „Млад предприемач” – 2012/2013 година

На 24.10.2012г. официално стартира дейността на клуб „Млад предприемач”. Негови членове са 15 ученика от паралелките с технологичен профил „Предприемачество и бизнес”в 108 СОУ. Работата на клуба е насочена към разширяване и обогатяване на икономическите знания и умения за създаване, управление и развитие на бизнес, насърчаване на култура на самостоятелност и предприемаческо мислене и поведение. […]

Клуб „Бизнес комуникации” – 2012/2013

Официалното откриване на дейността на клуб „Бизнес комуникации” в 108 СОУ се проведе на 23.10.2012г. от 11.00 часа в кабинета по технологии. Членовете на клуба са 11 ученика от девети, десети и дванайсти клас от технологичен профил „Предприемачество и бизнес”. Цели: Развиване на умения за бизнес комуникация и оформяне на делови писма и документация, придобиване […]

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА КЛУБ „УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ” – 11.06.2012 г.

На 11 юни се проведе представителна изява на клуб „ Умения за успех”, като  за целта бе поканен бизнес консултанта г-ца Мартина Видолова, старши експерт по човешки ресурси в „Джонсън контрол”. Същата изнесе презентация на тема „Как да се представим успешно при интервю за работа”, като запозна учениците с важни моменти от подготовката и представянето […]